Evinizin En Güzel Yerine En Güzel Hatlarımızdan Biri Çok Güzel Olacaktır. Ne Dersiniz. Orijinal Taş Hatlarımız Biride; Mutlaka Sizin Olmalı!

Yenilen Horoz

Yeni Yenilen Horoz

Orijinal Ürün

risusart' la yaptığınız her alış-veriş keyifli olsun dileriz. Aldığınız eserler hayırlı olsun şimdiden.


Aldığınız tüm çalışmalar sıfırdır. Risusart markalı ambalajında ve asmaya hazır gelmektedir. En katile çerçevesinde paspartulu ve çiviye asmaya hazır olarak gönderilmektedir. çerçeve renkleri bazı ürünlerimizde sizlerin seçimine bırakmaktayız.

Anadolu Güzel Sanatlar olarak hat işleri yapmaya başladık. Yaptığımız hatlar doğal taş üzerine kalıp üzerine asit indirme ile yapılmakta. Her biri el emeği göz nuru dur. Yaptığımız çalışmalar uzun yıllar boyu kalabilmen niteliğine sahiptir. Taşın üzerine çukur olarak yazı Yazılmaktadır. Yazılar belli bir derinliğe kadar oluşmasını sağlamaktayız.  Resimler uzun süre kalacağını Ümit etmekteyiz.risusart.com Anadolu güzel sanatların resmi satış sitesidir amacımız burada orijinal işler satmaktır. Taş üzerine görsel olarak dualar ve hat çalışmalarını yapmaktayız yaptığımız hatlar istiyoruz ki bir sonraki kuşaklara ve nesillere kalabilirsin Sizlerde bu kalıcı eserlerimizden bir tanesini edinirsiniz sanatımızı desteklemiş olacaksınız. ve biz de bu işi sürdürüyor olacağız. Evinizin en güzel köşesinde evinizin bereketini arttırmak dileğiyle hayırlı olsun demek istiyoruz.Yaptığımız bu çalışmalar orijinal taşın temizlendikten sonra bazı boyalarla ve kimyasal maddelerle üstü kendi renginden biraz daha koy ulaştırıyoruz. Yazının rengi doğal taşın kendi rengidir. Bununla ilgili videolarımızı seyrederek daha detaylı bilgi öğrenebilirsiniz.


Minyatür çalışmaları tamam mı el yapımıdır. İrani tarzan olan minyatürlerimiz modernize edilerek Türk sanatları ile birleştirilmiştir. Özgün ve Orijinal çalışmalar yapmaktayız. Bizler risusart olarak yaptığımız çalışmalar hepsi el emeği göz nurudur. Yapılan minyatür resimleri en kaliteli boyalarla Solvent ve özelliği olan yüzyıllar sonra kalabilecek eserler üretmekteyiz.Sizlerde çalışmalarımıza destek olmak isterseniz orijinal ürün satın alarak gelenek ve sanat merkezleri katkıda bulunmuş olacaksınız. Böylece geleneksel el sanatlarımızın devamı konusunda desteklemiş olacaksınız. Minyatür resimlerimizin daha ince detayları izlemek için videolarımızı takip etmenizi öneririz, teşekkürler

Geleneksel El Sanatları


Bu yazımda sizlere Geleneksel Türk El Sanatlarından bahsetmek istiyorum çünkü diğer yazılarımda sizlere el sanatlarımızı, dönemlerini ve kullanıldığı alanları anlatmak için bu konu onlara ışık tutacaktır.

El sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir.Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır. Geleneksel Türk El Sanatları Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur.Geleneksel Türk El Sanatlarını; halıcılık, kilimcilik cicim zili sumak, kumaş dokumacılığı, yazmacılık, çinicilik, seramik-çömlek, işlemecilik, oya işlemeciliği, deri işçiliği, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, semercilik, maden işçiliği, keçe yapımcılığı, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, ebru sanatı, tezhip sanatı, hat sanatı gibi değerlerimiz bulunmaktadır.

Biz ne kadar sahip çıkma sakta Türk sanatı birçok dala ayrılıyor ve birçok el emeği göz nuru dediğimiz eserler müzelerde tarihi eser olarak adlandırılan birçok ürün geçmişten günümüze gelen Türk Sanatlarımızdandır. Geleneksel sanat ve modern sanatın birleşimiyle de birçok güzel eser ortaya çıkartabiliriz önemli olan geçmişimizi sanatımızı unutmamamızdır.Biz ülkemizde buna çok fazla değer vermiyoruz ama Türk sanatını yakından takip eden ve geçmişten günümüze kadar inceleyen ve bunlardan yola çıkarak birçok sanat eseri ortaya koyan yabancı sanatçılar ve ülkeler bulunmaktadır.

Biz onların yaşantısını değerlerini kültürünü benimsiyor ve onlar gibi yaşamaya çalışıyoruz onlar ise bizim tarihimizi bağlılığımızı kültürümüzü kendi ülkelerine taşıyabilmek için birçok uğraş veriyorlar. Biz ne zaman uyanıp bizde olan örnek alınan değerlerimize sahip çıkacağız işte bunun cevabını aramak oldukça üzücü!


ATATÜRK'ün dile getirdiği şu güzel söz ile yazıma burada son vermek istiyorum.

Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır...
Minyatür nedir?

Bir resim çeşididir. Eskiden Doğu'da olsun, Batı'da olsun el yazması kitapları süslemek İçin renkli resimleri yapılırdı.

Batı’da, «minyatür» Doğu'da, «nakış» diye adlandırılan bu renkli resimlerin kendisine has bir yapılış tekniği, bir üslubu vardı. Minyatürlerin göze çarpan ilk özelliği canlı renkleri, mesafelerin belirtilmemesi, şahısların ve başka şekillerin birbirini kapatmayacak şekilde dizilmesi, arka planda olanların, sayfanın üstünde gösterilmesi, ışık ve gölge oyunlarına asla itibar edilmemesidir.

Minyatür son derece sabırlı, ince çalışma isteyen bir sanattır. Bizde «nakkaş» diye anılan minyatürcüler, genel olarak İncecik fırçalarıyla önce yapacağı resmi taslak olarak çizer, sonra boya ile renklendirirdi. Yapılan yeni araştırmalar minyatürün bir Türk sanatı olduğunu ortaya koymuştur. Orta Asya'da yaşayan Türkler minyatür yapmasını biliyorlardı.
Uygur sanatçıları vasıtasıyla minyatür, Orta Asya'dan Çin'e geçmiş, yine aynı sanatçılar İslam ülkelerinde de çalışmışlardır. Bu arada İran'da çalışan Türk minyatürcülerin değeri bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bunların başında Pir Ahmet ve talebesi Bihzad, Mir Musavvir ve diğerleri gelir. Türkler Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde de minyatüre önem vermiş, bu alanda mükemmel eserler meydana getirmişlerdir.

minyatür

Doğuda minyatür, umumiyetle kağıt üzerine resmedildiği için, kağıt hazırlanması birinci plana alınmıştır. Minyatürün çizilmesi genel hatlarıyla şu şekilde cereyan ederdi: Düzlenmiş ve mührelenmiş kağıdın üzerine, nakkaş denilen resmi çizen sanatkar, resmin ana çizgilerini ıslak fırça ile belirler, sonra kırmızı veya siyah boya ile figürlerin çevresi çizilirdi. Bundan sonra iyice ezilmiş, koyu haldeki boyalar, küçük ve sert fırçalarla resme tatbik edilirdi. Hindistan’da resimleri kabartma göstermek için boyaya fazlaca zamk ilave olunurdu.

Minyatür sanatçıları o kadar mahirdiler ki, bir tek samur kılı ile birbirinin aynı kalınlıktaki çizgileri rahatlıkla çizebilirlerdi. Osmanlı Devleti zamanında yazılan kitaplarda minyatürler, Fatih devrinden itibaren görülmeye başlar. Erken devirdeki Osmanlı sanatkarlarına, İranlı minyatürcülerin eserleri örnek teşkil etmiştir. Ancak zamanla Osmanlı Türklerine has bir tarz geliştirilmiştir. Bir süre batı tarzında daha realist minyatürler çizilmişse de, sonradan yine doğu ekolüne dönülmüştür. Osmanlılar daha ziyade hüsn-i hat (güzel yazı), tezhib ve tezyinata önem verdiklerinden, minyatür sanatçıları on altıncı asır civarında görülmeye başlar.Bu asra kadar pek az minyatürcü vardır. On altıncı asırda Sinan Paşanın Yemen Seferini anlatan tarih kitabı ile Özdemiroğlu Osman Paşanın seferlerini anlatan Şecaatname, tezhibi ve minyatürleri bakımından ince bir işçilik eseridir. Osmanlı minyatüründe İran tarzının etkili olması, doğudan gelen sanatçıların tesiriyledir. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında sarayın Nakkaşbaşısı olan Şahkulu, Tebrizlidir. Daha önce Nakkaşbaşı olan Velican da aynı şehirden gelip İstanbul’a yerleşmiştir. Topkapı Sarayında, İranlı nakkaşların yanında Türk nakkaşlarının da bulunduğu bilinmektedir.


Hatta bu nakkaşların iki ayrı atölyede çalışarak Nakkaş-ı İrani, Nakkaş-ı Rumi (Anadolu) olarak tasnif edildikleri bilinmektedir. Osmanlı nakkaş ve müzehhiblerinin aynı zamanda usta birer minyatürcü oldukları söylenmekteyse de yalnızca bir kaçının resim çizmekle meşgul oldukları, minyatürlerde bulunan imzalarından anlaşılmaktadır. On yedinci asırda yaşayan meşhur minyatürcü Levni’ye gelinceye kadar, birçok sanatçıya rastlanmaktaysa da, bu sanatçı Osmanlı minyatürünün zirvesini teşkil etmiştir. Sultan Üçüncü Ahmed’in Nakkaşbaşısı olan Levni, Türk sanatında ayrı bir ekol olarak kabul edilir.O zamana kadar ulaşılamayan çizgi, şekil ve renklendirme ahengi görülen Levni’nin eserlerinde renkler öncekilere göre daha soluk olmakla beraber, figürler daha zarif ve edalıdır. Zamanımızdaki resim anlayışına daha yakın çizen Levni, bu itibarla ayrı bir ekoldür. Levni’den sonra, doğu tarzından uzaklaşan Osmanlı minyatür sanatı realizme meyleder. Tabiat unsurlarını stilize eden nakkaşlar azalmaya başlar, manzara ve çiçek resimlerine merak artar. barok devrinde gittikçe bu temayül artar ve empresyonizme iyice yaklaşılır.

On dokuzuncu asırdan sonra Avrupa resimlerine meyl artmış ve binaların tavan, dolap ve duvarları manzara resimleri ile süslenmeye başlanmıştır. Sultan İkinci Mahmud Han devrinden sonra ise kitaplara minyatür çizme an’anesi tamamen kalkmış ve bunun yerine duvara asmağa mahsus tablolar yapılmaya başlanmıştır. On sekizinci yüzyılın yarısından sonra Batı kültürüne karşı ilginin artması resim alanında da kendini gösterdi; bu sebeple minyatür sanatı da gitgide geriledi. On dokuzuncu yüzyılda önemini iyice yitirerek yerini Batı resim sanatına bıraktı.Sözlükte "minyatür" ne demek?

1. Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve oylum duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı.

2. Bu biçimde yapılmış küçük resim.

3. Bir şeyin küçük ölçekte kopyası ya da benzeri.
Axess
Taksit Aylık Toplam
2 215,38TL 430,76TL
3 144,61TL 433,82TL
4 109,25TL 437,00TL
5 87,56TL 437,82TL
6 73,36TL 440,13TL
7 63,06TL 441,41TL
8 55,42TL 443,40TL
9 49,52TL 445,67TL
10 44,80TL 448,02TL
11 40,93TL 450,25TL
12 37,71TL 452,57TL
BonusCard
Taksit Aylık Toplam
2 215,38TL 430,76TL
3 144,61TL 433,82TL
4 109,25TL 437,00TL
5 87,56TL 437,82TL
6 73,36TL 440,13TL
7 63,06TL 441,41TL
8 55,42TL 443,40TL
9 49,52TL 445,67TL
10 44,80TL 448,02TL
11 40,93TL 450,25TL
12 37,71TL 452,57TL
WorldCard
Taksit Aylık Toplam
2 215,38TL 430,76TL
3 144,61TL 433,82TL
4 109,25TL 437,00TL
5 87,56TL 437,82TL
6 73,36TL 440,13TL
7 63,06TL 441,41TL
8 55,42TL 443,40TL
9 49,52TL 445,67TL
10 44,80TL 448,02TL
11 40,93TL 450,25TL
12 37,71TL 452,57TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
2 215,38TL 430,76TL
3 144,61TL 433,82TL
4 109,25TL 437,00TL
5 87,56TL 437,82TL
6 73,36TL 440,13TL
7 63,06TL 441,41TL
8 55,42TL 443,40TL
9 49,52TL 445,67TL
10 44,80TL 448,02TL
11 40,93TL 450,25TL
12 37,71TL 452,57TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
2 215,38TL 430,76TL
3 144,61TL 433,82TL
4 109,25TL 437,00TL
5 87,56TL 437,82TL
6 73,36TL 440,13TL
7 63,06TL 441,41TL
8 55,42TL 443,40TL
9 49,52TL 445,67TL
10 44,80TL 448,02TL
11 40,93TL 450,25TL
12 37,71TL 452,57TL
ParafCard
Taksit Aylık Toplam
2 215,38TL 430,76TL
3 144,61TL 433,82TL
4 109,25TL 437,00TL
5 87,56TL 437,82TL
6 73,36TL 440,13TL
7 63,06TL 441,41TL
8 55,42TL 443,40TL
9 49,52TL 445,67TL
10 44,80TL 448,02TL
11 40,93TL 450,25TL
12 37,71TL 452,57TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Anadolu Güzel Sanatlar olarak hat işleri yapmaya başladık. Yaptığımız hatlar doğal taş üzerine kalıp üzerine asit indirme ile yapılmakta. Her biri el emeği göz nurudur. Yaptığımız çalışmalar uzun yıllar boyu kalabilmen niteliğine sahiptir. Taşın üzerine çukur olarak yazı Yazılmaktadır. Yazılar belli bir derinliğe kadar oluşmasını sağlamaktayız.  Resimler uzun süre kalacağını Ümit etmekteyiz.


risusart.com Anadolu Güzel Sanatların resmi satış sitesidir amacımız burada orijinal işler satmaktır. Taş üzerine görsel olarak dualar ve hat çalışmalarını yapmaktayız yaptığımız hatlar istiyoruz ki bir sonraki kuşaklara ve nesillere kalabilirsin Sizlerde bu kalıcı eserlerimizden bir tanesini edinirsiniz sanatımızı desteklemiş olacaksınız. ve biz de bu işi sürdürüyor olacağız.

Evinizin en güzel köşesinde evinizin bereketini arttırmak dileğiyle hayırlı olsun demek istiyoruz.

Ücretsiz Kargo

100 TL üzerinde alışveriş yapan herkese kargo bedava

  • Görüntülenme: 2928
  • Marka: Minyatür Grubu
  • Ürün Kodu: MINYATUR - 0012
  • Stok Durumu: Stokta var
0- Adet Satıldı
  • 413,00TL
  • Vergiler Hariç: 350,00TL

Mevcut Seçenekler:

Etiketler: Minyatür Örnekleri, Güzel Minyatür Çalışmaları, Geleneksel Osmanlı Minyatürleri, Güzel Çizim Örnekleri, Satılık Minyatürler, Satılık Hatlar,